ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ

14ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ