Τόπος και χρόνος διεξαγωγής Συνεδρίου

1 3 Νοεμβρίου 2001

Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ., Ξάνθη