Θέματα του Συνεδρίου

·         Αγροτική Ανάπτυξη

·         Διαχείριση Υδατικών Πόρων

·         Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

·         Μάρκετινγκ & Μάνατζμεντ Αγροτικών Μονάδων (Αγροκτήματα, Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Ιχθυοκαλλιέργειες κλπ.)

·         Διοίκηση της Παραγωγής

·         Μεταφορές

·         Δίκτυα Διανομής

·         Προώθηση – Προβολή Προϊόντων

·         Μέτρηση & Βελτίωση Ποιότητας Προϊόντων & Υπηρεσιών

·         Εφοδιαστική (Logistics)

·         Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 

Εντούτοις το συνέδριο θα καλωσορίσει και άλλες εργασίες των οποίων το θέμα άπτεται της επιστήμης της Επιχειρησιακής Έρευνας.