Οργανωτική Επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Κ., Πρόεδρος, Δ.Π.Θ.

Γιαννοπούλου Μ.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Γκράτσιου Μ.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Δρατζίδου Θ.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Καϊναδόγλου Α.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Κατσαβούνης Σ.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Κουτρουμανίδης Θ.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Μίχος Ν.

Δ/ντής Περιφερειακού Ενεργειακού Γραφείου ΑΜ & Θ

Μπαρμερόπουλος Α.

Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Μπομπόλιας Ν.

Περιφ. Αν. Mακ. & Θρακης

Πανδρευμένος Α.

Περιφ. Αν.  Mακ. & Θράκης

Τριανταφυλλίδου Ρ.

PLANET REGIONAL

Φάγκρα Δ.

Ε.Ε.Ε.Ε.