Στόχοι του Συνεδρίου

Χορηγοί του Συνεδρίου

Θέματα του Συνεδρίου

Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Υποβολή Εργασιών

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Κρίσιμες Ημερομηνίες

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Εργασίας

Δήλωση Συμμετοχής

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Γραμματεία Συνεδρίου Πληροφορίες

Ξενοδοχεία

Εκδηλώσεις

Η Θράκη και η Ξάνθη