Γραμματεία Συνεδρίου

Φάγκρα Δ.

Δρατζίδου Θ

Μπαρμερόπουλος Α.

   

Πληροφορίες

Φάγκρα Δ.

Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών

Σολωμού 20, 10682 Αθήνα, 5ος όροφος

Τηλ. 3807532, 3819892, Fax: 3847578

E-mail:  eeee@otenet.gr

 

Επίκουρος Καθηγητής

Κώστας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., 671 00 Ξάνθη

Τηλ. 0541 / 79.676 - 24.603, Fax 0541 / 24.603

E-mail:  kanagn@civil.duth.gr

 

http://eeee14.duth.gr/