Βραβείο καλύτερης σπουδαστικής εργασίας

Εργασίες που θα υποβληθούν μόνο από σπουδαστές θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό.

Θα βραβευθεί η καλύτερη με χρηματικό έπαθλο ενώ στις επόμενες δύο θα δοθεί έπαινος.