Χορηγοί του Συνεδρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

DEAL - FX Α.Ε.

ΕΞΑΝΤΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.