Η Θράκη και η Ξάνθη

Πληροφορίες για τη Θράκη και την Ξάνθη μπορούν να βρεθούν στους εξής δικτυακούς τόπους:

Θράκη, η γη του Ορφέα: http://orpheus.ee.duth.gr/

Δήμος Ξάνθης: http://www.ota.gr/xanthi/

Νομαρχία Ξάνθης: http://www.xanthi.gr/

Δήμος Τοπείρου: http://www.topeiros.gr/

 

Όσοι σύνεδροι επιθυμούν περιήγηση στον Νέστο, rafting κλπ μπορούν να επικοινωνήσουν με τα εξής γραφεία:

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Υπεύθυνος: Παναγιωτίδης Παναγιώτης - ΚΙΝ. 0972 828264

ΈΔΡΑ: Τοξότες Ξάνθης - Τηλ (05410) 93 870

 

Forestland

Υπεύθυνος: Στέλιος Βαρυπάτης - ΚΙΝ. 0977 428105

Τηλ. (05410) 62 488 ΞΑΝΘΗ & Βάση Νέστου: 93 088

 

VISTONIS TRAVEL

Υπεύθυνος: Αναστασιάδης Τάσος - ΚΙΝ. 0944 596068

Τηλ. (05410) 21 084 - 23 047 ΞΑΝΘΗ